Slide O Barter načinu poslovanja Barter je sistem razmene kojom se roba ili usluge direktno razmenjuju za druge robe ili usluga bez upotrebe sredstva razmene, kao što je novac. To je obično bilateralni odnos, ali može biti multilateralni posredovanjem putem barter organizacija i obično postoji paralelno sa monetarnim sistemima u većini razvijenih zemalja, iako u veoma ograničenom obimu.

Istorijat Barter poslovanja

Prema kriterijumu prisustva novca pri obavljanju trgovinskih transakcija sve ekonomije možemo podeliti na nemonetarne u kojima se trguje preko materijalne razmene i monetarne u kojima se trguje uz korišćenje novca. Nemonetarno trgovanje ili kompenzacije su stariji oblik trgovanja i vezuju se za prve oblike razmena roba između ljudi.

Prost Barter je učešće dva subjekata u kompenzaciji. Složeniji ili prošireni Barter uvodi organizatora, posrednika. Kod prostog Bartera učesnici u kompenzaciji razmenjuju robu u istom iznosu i moraju direktno sarađivati, a što nije slučaj sa proširenim Barter sistemom.

U proširenom Barteru učesnici prodaju ono čime raspolažu, a kupuju ono što im je potrebno. Sve ovo se dešava uz nadzor
organizatora Barter poslovanja, tako da je nemoguće ne izmiriti obaveze, uzeti robu od drugog Barter korisnika, a da pre toga niste prodali svoju robu ili obezbedili jasne garancije za uslovno kreditiranje.

Barter kroz godine

Uprkos tome što podseća na vraćanje u srednji vek, Barter danas predstavlja napredan oblik trgovine. Barter se, u privrednom sistemu jedne države, prvi put pojavljuje 1928. godine prošlog veka i to u privredi Nemačke. Ubrzo ga, 1934. godine, prihvata i Švajcarska   privreda. Sjedinjene Američke   Države 1950. godine uvode Barter kroz elektronsko poslovanje. Danas, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji preko 250 000 Barter kompanija. Procenjuje se da je samo između njih, kroz Barter razmene, ostvareno trgovanje u vrednosti od stotine milijardi dolara u proizvodima i uslugama. Najpoznatije kompanije i Barter sistemi su još u Turskoj, Italiji, Brazilu i Australiji i  to u ugostiteljskom, drvoprerađivačkom, građevinskom i poljoprivrednom sektoru.

Pojavom sve savremenijih oblika elektronskog poslovanja, kao i uvođenjem elektronskog novca kao mogućeg sredstva plaćanja, Barter sistemu daje novu, širu dimenziju. Pojedine zemlje u Regionu su donele Zakonsku regulativu kojima definišu trgovanje elektonskim novcem. Ova zakonska regulativa se odnosi na kripto valute, koje i jesu elektronski novac, ali ni po čemu nisu slične ni uporedive sa Barter sredstvima. Barter sredstva imaju obavezno pokriće u robi/uslugama koja je predmet razmene, a što niti jedna kripto valuta nema.

Tržište osiguranog poslovanja

Barter sistem funkcioniše poput Berze. Naime, korisnici sistema su registrovani, Organizator je ujedno I Regulator, a pravila se utvrđuju Ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji*.

Na slobodnom tržištu se često dešavaju sporovi oko potraživanja. Sudstvo je često neefikasno, a sudski procesi dugi i skupi. Činjenicom da se sredstva za poslovanje u Barter sistemu dobijaju kontrolisano je jedna od prednosti. Druga je da i ako se desi između korisnika da se dogovore oko odloženog plaćanja, to mora biti obezbeđeno, a što često nije slučaj na slobodnom tržištu. Treća prednost je ugovorna obaveza svakog korisnika. Ugovorom se definiše maksimalna, a ne ograničena odgovornost u poslovanju. I na kraju, fornalno-pravno i knjigovodstveno, Organizatror Barter sistema je, preko svojih pravnih lica, uvek kupac i prodavac svim korisnicima. Obezbeđivanjem Prvila poslovanj on se u dobrom delu ponaša kao Berzanski posrednik, a pribavljanjem obezbeđenja za nepokrivene transakmije, on obezbeđuje pokriće valute.

Barter valuta

Važno je shvatiti da je barter valuta, zapravo elektronska, obračunska jedinica. U našem slučaju to je ekvivalent domaćoj valuti. U primeru R. Srbije to je E:dinar, odnosno elektronski dinar. Jedan elektronski Dinar ima vrednost jednog Dinara, zvanične valute R. Srbije(1E:D=1RSD). Barter valuta, E:Dinar je elektronski novac i samo prividno nema pokriće. Zaštita ove valute je jedan od značajnijih oblika upravljanja rizikom*. Od principa zaštite ove valute zavisiće i sigurnost poslovanja Barter sistema.

Šta sve može činiti pokriće naše elektronske valute? To su:

Barter sistem za svakog klijenta voditi posebni, evidencioni Barter račun.

Šta dobijate kao naš član?

Član Barter tržišta se postaje potpisivanjem ugovora i registracijom u sistem. Svi učesnici na domaćem ili međunarodonom Barter tržištu potpisuju isti ugovor i smatra se da se na taj način štite njihovi interesi jer su na Barter tržištu svi ravnopravni.

U vreme opšte nelikvidnosti na tržištu na kojem nema „Bespovratnih kredita“ i na kojem privrednici i država nastoje da svoje proizvode i usluge što pre naplate, a retki svoje obaveze izvršavaju na vreme, priča o uvođenju Barter sistema ima sve više smisla.

Pročitajte naš FAQ

Najčešća pitanja vezana za Barter, kao i njihove odgovore možete pronaći na našoj FAQ strani. Naravno, ukoliko imate još nekih nedoumica, možete nas naknadno kontaktirati.

Registruj se