Slide Oblici upravljanja
rizicima
Uspešno upravljanje rizicima zavisiće od mnogih faktora, a ovde ćemo prikazati osnovne podvrste rizika, kao i način rešavanja u Barter sistemu.

Kreditni rizici

Rizici od nemogućnosti naplate potraživanja, su skoro pa svedeni na nultu mogućnost. I u slučaju da se ugovori odloženo plaćanje u Barter sistemu sredstva odloženog plaćanja ili su rezervisina za određenu vremensku valutu plaćanja, ili pak postoji čvrsto obezbeđenje za ovakav kreditni rizik; Naime, sredstva na računu svakog korisnika su stečena na dva moguća načina: Barter kreditom* ili prodajom svojih roba/usluga, što osigurava svaku vrstu dužničko-poverilačkih odnosa.

Tržišni rizici

Rizici promena cena i variranja tražnje, su uobičajeni rizici i često spadaju u objektivne rizike uslovljene skokom cena određenih resursa na globalnom nivou. Barter sistemi poštuju slobodu tržišta i ne mogu uticati na smanjenje ovog rizika.

Valutni rizici

Rizici od nepovoljnog kretanja deviznog kursa, je dobro poznat rizik na prostoru Balkana, odnosno dela ex-Yu država. Tada je odgovor na ovaj rizik tražen u obračunu određenih vrednosti u bodovima i čvrstoj valuti. Naše valute, Barter sredstva, E:Dinar, E:Euro i E:Konvertibilna Marka su upravo pravi  odgovor na ovu vrstu rizika.

Operativni rizici

Dalje se dele na rizike rasta troškova zbog lošeg monitoringa, rizike usporavanja ili prekida radova i poslovnog procesa usled propusta, rizike oportunog ponašanja menadžera i druge podvrste, su rizici koji nikako ne nogu biti rezultat učešća u Barter sistemu. Naime, Barter sistem svojim benifitima snamjuje moguće dejstvo ovakvog rizika.

Rizici pada likvidnosti

Rizici nemogućnosti plaćanja dospelih obaveza, su pravi razlog za uključenje u Barter sistem. Novo tržište, novi klijenti i novi distributivni kanali donose umanjenje i anuliranje ovog rizika;

Rizici zemlje

Rizici pogoršavanja ambijenta za poslovanje u državi, su u Barter sistemu nemogući.  Barter sistem nije poput platnog sistema jedne, zatvorene ekonomije. U našem slučaju on je implementiran u privrede tri nezavisne, a neđusobno upućene jedne na drugu raznim faktorima, ekonomije. Diversifikacija, proširenje poslovanja u različitim pravcima je pravi odgovor na ovaj rizik u poslovanju.

Projektni rizici

Rizici završetka radova, ugovorni rizik, resursni rizik, politički rizik i slične vrste rizika, su rizici koji ne postoje u Barter sistemu.

Reputacioni rizici

Rizici gubitka tekućeg ili budućeg prihoda zbog negativnog mišljenja javnosti o načinu poslovanja kompanije, su isključeni za udeo poslovanja u Barter sistemu.

Zašto Barter?

Ideja, misija i vizija su da se uspostavi tržište osiguranog poslovanja, uveća proizvodnja i promet, restrukturira unutrašnji dug, organizuje izvoz/uvoz i pokrenu investicioni ciklusi.

Firme konstantno tragaju za mogućnostima privlačenja novih kupaca / klijenata.
Barter berza je alternativna opcija poslovanja – dopunski promet. Svojim strukturalnim osobinama nudi rešenje u kreiranju dodatnog obima posla uz smanjene troškove, poboljšani novčani tok (cash flow) i povećanu efikasnost.

Pročitajte naš FAQ

Najčešća pitanja vezana za Barter, kao i njihove odgovore možete pronaći na našoj FAQ strani. Naravno, ukoliko imate još nekih nedoumica, možete nas naknadno kontaktirati.

Registruj se